Ilustracja do wiersza “Wieczność” Paula Celana / Kultura Liberalna /