Północ. Przypowieści. Fragment tomiku wierszy / Helikopter