Wiersz dla Ukrainy / Księga Przyjaciół / Wydawnictwo Próby